Regler

Regler för träning på obemannad tid.

  • Endast tränande med giltigt träningskort äger tillträde till lokalen.
  • Det är ej tillåtet att medtaga andra personer som inte har betalat träningsavgift till träningslokalen.
  • Passerkort är personligt och får ej överlåtas eller lånas ut. Utlåning av kortet till ej medlem medför återtagande av träningskort.
  • Provträning får endast ske under bemannade tider. Anmälan sker i receptionen.
  • Fram t.o.m det år du fyller 16 får medlem endast träna tillsammans med målsman, eller annan av föräldrarna godkänd myndig person.
  • Inpassering skall ske med eget, personligt kort, och kommer man flera samtidigt så ska allas kort visas framför kortläsaren så registrering av alla som går in görs.
  • Innehavare av kort har ansvar för material och lokal, om inte personal är närvarande när man vistas i lokalen.
  • Skulle något hända eller gå sönder när man vistas i lokalen skall detta omedelbart anmälas till personalen.
  • Dessa ordningsregler och säkerhetsåtgärder är för dig som medlem.
  • Som medlem förbinder du dig att följa Dalsjöfors Hälsocenters ordningsregler. Följs inte ovan så kan medlem bli omedelbart avstängd utan återbetalning.